Site icon חתונה בחו"ל

המרכז לפלורליזם יהודי – מטרות ופעילויות

התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, התנועה הרפורמית, מפעילה כ-35 מרכזים הפזורים מהצפון ועד הדרום. במרכזים הללו פועלת התנועה על כל נדבכיה ובהם שירותי דת כמו טקסי נישואין, בר או בת מצווה, בריתות, טקסי אבלות וזיכרון ועוד.

מלבד אלו מפעילה התנועה ליהדות מתקדמת גם רשת חינוכית ובה גני ילדים, בתי ספר יסודיים ועל יסודיים ותנועות נוער. התנועה פועלת כעמותה ללא מטרות רווח ושייכת לרשת העולמית של התנועה ליהדות מתקדמת המונה כאלף ומאתיים מרכזים ברחבי העולם.

המרכז לפלורליזם יהודי הינו גוף הנמצא תחת התנועה ליהדות מתקדמת ופועל לקידום ערכיה של התנועה וערכי הדמוקרטיה בישראל, וזהו למעשה גוף ציבורי ומשפטי העוסק בתכנים כמו שוויון ערך האדם, גזענות, צדק חברתי, צדק משפטי, סבלנות וסובלנות ופלורליזם. בפעילותו משלב המרכז פעילות ציבורית ומשפטית וכן שיווקית ופרסומית באמצעות כלי התקשורת השונים, הטלוויזיה, האינטרנט והעיתונות.

מטרות המרכז לפלורליזם יהודי

מטרות המרכז רבות ומגוונות, אך כולן נוגעות לפלורליזם וצדק חברתי. המטרות הן לפעול לשוויון בין המינים ובין המגזרים, ולשוויון בכלל על כל המשתמע ממנו בכל תחום, למגר תופעות כגון שחיתות וחוסר צדק חברתי, הפליה וגזענות, לסייע לכל המבקש סיוע בעניין אפליה חברתית או דתית, קליטת עלייה, קיום חתונה רפורמית למסורבי חיתון, וכן לקדם שוויון אזרחי וצדק חלוקתי בין יחידים, משפחות וקהילות.

מלבד אלו, רואים חברי המרכז לפלורליזם יהודי בהפצת רעיונות התנועה מטרה חשובה מאד, לכן הם פועלים לקידום מעמד התנועה בקרב הציבור הפרטי וכן בקרב מקבלי ההחלטות ואנשי המפתח במשק, זאת במטרה להגן על זכויות התנועה ולהימנע מהפליה של התנועה על ידי המוסדות והרשויות בישראל.

מטרה נוספת היא יצירת קשר עם הקהילות השייכות לזרמים השונים ביהדות, במטרה לקיים דו שיח פעיל ושיתוף פעולה בתחומי זכויות האזרח והצדק החברתי.

פעילות המרכז כיום

המרכז לפלורליזם יהודי מפעיל כיום מגוון תוכניות הפועלות באופן קבוע. "מרכז סיוע משפטי לעולים" המעניק שירותים לעולים שנתקלו בקשיים חברתיים, תרבותיים או משפטיים. במרכז פועלים נציגים דוברי שפות (אמהרית, רוסית ואנגלית) הנותנים מענה ראשוני לעולים בשלושה סניפים בארץ – בבאר שבע, חיפה ותל אביב. הנציגים מפנים לאחר מכן להמשך טיפול לפי הצורך.

בנוסף מקיים המרכז גם הרצאות מגוונות לעולים שייעודם להקל על העולים את הבנת המנגנונים השונים הפועלים בארץ והבירוקרטיה הישראלית, כמו למשל, בנקים, משרדי ממשלה, ביטוח לאומי, שכירות דירה ועוד. מלבד הסיוע המשפטי, מעניק המרכז סיוע בתחומים אחרים כמו הפעלת מבצעים לפני החגים – "קמחא דפסחא", חלוקת מזון לנזקקים וכדומה.

למרכז תוכניות שונות גם לבני נוער וסטודנטים, ביניהם: הפעלת קרנות הפועלת בתחום הצדק החברתי כמו "קרן בכבוד" – הקרן לאחריות חברתית, או "קהילת צדק" – מרכז לפיתוח אחריות חברתית קהילתית.

אחת הפעילויות האקטיביות של המרכז הוא הפעלת הקו החם לסיוע משפטי. לקו זה מוזמנים לפנות כל מי שחווה פגיעה על רקע אי כיבוד זכויות האדם. מי שחש כי הוא נתקל בשחיתות, כי זכויותיו נלקחו ממנו, נגבה ממנו תשלום שלא כדין או פגעו בכבודו בתחום שירותי הדת על כל נדבכיו (כשרות, נישואין, קבורה, צניעות) יכול להתקשר ולקבל סיוע משפטי מיידי מאחד מנציגי המרכז המומחים לתחום.

מקורות מימון

מקורות המימון של המרכז לפלורליזם יהודי הם רבים ומגוונים ומשלבים קרנות וארגונים יהודיים בארץ ובחו"ל. ארגונים יהודים רפורמיים ברחבי העולם בעלי זיקה ציונית ומחויבות לעקרונות התנועה ליהדות מתקדמת משתפים פעולה עם המרכז ומסייעים למימונו, כמוהם גם הפדרציה הציונית העולמית של היהדות הרפורמית המתקדמת וארגון הציוני הרפורמי באמריקה.

Exit mobile version