חתונה אזרחית באיטליה

דיני המשפחה בישראל מכירים לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) תשי"ג-1953 רק בנישואים לפי דין תורה שנערכו על אדמת מדינת ישראל. הנחיות אלו לגבי ההכרה בנישואין אזרחיים שנערכו בישראל, תקפות היום לגבי כל בני העדות והדתות החיים במדינה. יחד עם זאת, נישואין אזרחיים שנערכו במדינות זרות מוכרים היום על ידי משרד הפנים לפי […]

ברית הזוגיות

רוב רובה של החברה בישראל בימים אלו היא חברה מערבית חילונית הנוהגת על פי הערכים הליברלים המתקדמים. המדיניות הרווחת בארץ מאפשרת זאת, פרט לנושאים הקשורים בנישואים ובמשפחה. כאשר מדובר בעניינים אלו, המדיניות החילונית מפנה את מקומה לטובת הלכי הדת. בכל הדתות בישראל- יהודים, נוצרים, דרוזים ומוסלמים- הזכות הבלעדית להביא זוגות בברית הנישואין שמורה לכוהני הדת […]

מסורבי חיתון במדינת ישראל

מדי שנה זוגות רבים בישראל אשר מבקשים לממש את זכותם ההומנית הבסיסית להינשא לבחיר לבם או לבחירת לבם, מקבלים תשובה שלילית בנוגע לרצונם זה. זוגות אלה נקראים מסורבי חיתון או פסולי חיתון. הסירוב מגיע מהממסד הדתי הנשלט על ידי הרבנות הראשית בישראל. מוסד זה מגביל את חופש בחירתם של זוגות מסורבי חיתון להינשא בישראל כדת […]