ברית הזוגיות

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

רוב רובה של החברה בישראל בימים אלו היא חברה מערבית חילונית הנוהגת על פי הערכים הליברלים המתקדמים. המדיניות הרווחת בארץ מאפשרת זאת, פרט לנושאים הקשורים בנישואים ובמשפחה. כאשר מדובר בעניינים אלו, המדיניות החילונית מפנה את מקומה לטובת הלכי הדת.

בכל הדתות בישראל- יהודים, נוצרים, דרוזים ומוסלמים- הזכות הבלעדית להביא זוגות בברית הנישואין שמורה לכוהני הדת בלבד. עובדה זו לא מאפשרת נישואים של בני דתות שונות זה לזה בתוך תחומי המדינה, זוגות כאלה חייבים להתחתן בנישואים אזרחיים בחו"ל. החוק במדינת ישראל קבע באופן חד משמעי כי אין אף גורם בישראל אשר רשאי לחתן בני זוג מדתות שונות (יהודי ונוצרייה, מוסלמית ונוצרי וכדומה), וכך זה נשאר מאז קום המדינה.

עובדה זו היא בעייתית מאוד, לאור ריבוי אנשים שהם חסרי דת לגמרי, אשר הגיעו לישראל במסגרת העלייה ארצה (בעיקר ממדינות חבר העמים). אנשים אלה שלא יכולים להתחתן בארץ בגלל טעמי דת נקראים "חסרי דת" ואין להם "כוהני דת" שיכולים לחתן אותם. חסרי הדת אינם היחידים שלא יכולים להתחתן בארץ על פי החוק, אליהם נוספים כל פסולי החיתון כגון ממזרים, כהן וגרושה, בני אותו מין ועוד.

חוק ברית הזוגיות

חוק ברית הזוגיות לאנשים "חסרי דת" נחקק בשנת 2010 והוא יוצר מערכת נישואים חילונית לגמרי. החוק מאפשר לשני בני זוג חסרי דת לבוא בברית הזוגיות ולהקים בית בישראל. חוק ברית הזוגיות סולל דרך נפרדת לדרך הנישואים הדתית- אורתודוקסית, אך יחד עם זאת מקבילה אליה.

אם בפן הדתי בני הזוג נישאים רק על ידי רב אורתודוקסי, ההתקשרות בין בני הזוג על פי החוק תבוא בברית הזוגיות. אם גירושים על פי ההלכה נעשים אך ורק בבית הדין הרבני, על פי חוק ברית זוגיות- פירוק המערכת הזוגית הוא על ידי תהליך של "התרת הברית".

חוק ברית הזוגיות קבע כי כל הזכויות וכל החובות אשר חלים על זוגות שנישאו על פי חוקי הדת, חלים גם על הזוגות אשר נרשמו במרשם הזוגיות, כגון חובת תשלום דמי מזונות במקרים של פירוק המערכת הזוגית- משפחתית, זכאות למשכנתא, זכאות לאימוץ ועוד. בכל המסלול של ברית הזוגיות אין כל קשר, ולו הקטן ביותר אל הממסד הדתי.

הגורם אשר מביא את בני הזוג בברית הזוגיות הוא "רשם ברית הזוגיות" ולו יש מעמד של שופט. תחת סמכותו של רשם ברית הזוגיות ישנה האפשרות של התרת הברית בהסכמה של שני הצדדים, במידה שאין בעיות של דאגה למשפחה ולילדים או בעיות של חלוקת רכוש משותף. במקרים בהם צצות ועולות בעיות מן הסוג הזה, דנים עליהן בבית משפט לענייני משפחה ולא פונים כלל אל בית הדין הרבני.

על פי החוק, ברית הזוגיות אשר נערכת בארץ תוכר במדינות שמחוץ לישראל כנישואין אזרחיים, ונישואים אזרחים אשר נערכו במדינות אחרות יוכרו בארץ כרישום ברית.

מסלול חילוני ומסלול דתי

המסלול החילוני שבו בוחרים זוגות אשר באים בברית הזוגיות שונה מאוד מן המסלול הדתי שדרכו נישאים בני זוג בחתונות אורתודוקסיות. אנשים שחותמים ביניהם על ברית זוגיות, הם בדיוק כמו זוגות שנישאו בחתונה אזרחית.

דבר אחד חשוב לומר- כאשר בני זוג שחברו יחד בברית הזוגיות מחליטים להינשא בחתונה על פי ההלכה, הם יעברו באופן אוטומטי לשליטתו של הממסד הדתי, כולל גם מקרים של גירושים או של דיני משפחה אחרים. הכול יעבור לידי הרבנות ולידי בית הדין הרבני.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו