מסורבי חיתון במדינת ישראל

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

מדי שנה זוגות רבים בישראל אשר מבקשים לממש את זכותם ההומנית הבסיסית להינשא לבחיר לבם או לבחירת לבם, מקבלים תשובה שלילית בנוגע לרצונם זה. זוגות אלה נקראים מסורבי חיתון או פסולי חיתון.

הסירוב מגיע מהממסד הדתי הנשלט על ידי הרבנות הראשית בישראל. מוסד זה מגביל את חופש בחירתם של זוגות מסורבי חיתון להינשא בישראל כדת וכדין. מרבית הזוגות, מסורבי חיתון, הם עולים חדשים

שהרבנות מפקפקת לא פעם ביהדותם, מכיוון שאינם מצליחים להוכיח במאת האחוזים את עצם היותם יהודים. פסולי חיתון יכולים להיות גם ילידי הארץ, המעוניינים בנישואים חד מיניים, בנישואים של גרושה עם כהן ועוד.

מי הם מסורבי החיתון?

החקיקה בישראל העוסקת במוסד הנישואין בארץ פועלת על פי חוקי היהדות והרבנות הראשית, אשר מגדירה חוקים והגבלות נוקשים ביותר בנושאי הנישואין בישראל. ההלכה מגדירה אזרחי מדינה רבים כפסולי חיתון, וקובעת כי אסור להם להתחתן במדינת ישראל.

אנשים אלה יכולים להיות קרובי משפחה: אחים יחד עם אחיות, אחיינים יחד עם דודים, גיסים עם גיסות, כאשר בני הזוג השניים עודם בחיים וכדומה. ההלכה מסרבת לחתן גם את האנשים אשר עונים לקטגוריות הבאות:

  • נשים עגונות – נשים שהבעלים שלהן נעדרים ואין יודעים באופן חד משמעי ומוחלט האם הם חיים או האם לא.
  • מסורבות גט – עד שאישה לא מקבלת גט מבעלה היא מוגדרת כפסולת חיתון ואינה יכולה להינשא לגבר אחר (נשים אלה נקראות גם נשים עגונות). על פי ההלכה, בתהליך של גירושים הגבר הוא זה שצריך "לשחרר" את האישה, כלומר לתת לה גט, ורק אחר כך היא רשאית להינשא לגבר אחר.
  • ממזרים יהיו מסורבי חיתון למשך עשרה דורות (ממזר כן יוכל להינשא לממזרת או לגיורת).
  • כהן יחד עם אלמנה או כהן יחד עם גרושה. היה ואלה נישאו בכל זאת, הילדים המשותפים שלהם יכונו "חללים", הבנים יהיו מסורבי כהונה והבנות יהיו מסורבות חיתון עם גברים כוהנים.
  • בני זוג בני אותו מין (אישה עם אישה וגבר עם גבר).

מסורבי חיתון במדינת ישראל

בתחום הנישואין פועלת ישראל על פי כללי ההלכה ועל פי דיניה, אשר מגדירים אילו זוגות כן רשאים להינשא ואילו זוגות מוגדרים כפסולי חיתון. מכיוון שהרבנות הראשית מנהלת רישום מדויק של אנשים אשר מוגדרים כממזרים, היא יכולה לדעת לאיזה ממזר מותר להינשא ומתי, ולאיזה ממזר אסור להינשא.

במקרה שבו גבר חפץ להתחתן עם אישה גרושה, עליו להוכיח כי הוא אינו כהן. אדם כהן או ממזר שנישאו בחתונה אזרחית בחו"ל לאדם מסורב חיתון, יהיו מוכרים בארץ כנשואים לכל דבר.

מיסוד הקשר

זוגות אשר מוגדרים כמסורבי חיתון ורוצים בכל זאת למסד את הקשר ביניהם, בוחרים להתחתן בדרכים אחרות. החל משנת 2010, על פי חוק ברית הזוגיות, זוגות חסרי דת (אינם יהודים, נוצרים, מוסלמים או דרוזים) יכולים להיכנס בברית הנישואים בישראל ולקבל זכויות ככל זוג נשוי.

פיתרון נוסף לפסולי החיתון הוא למשל בחתונה אזרחית במדינות אחרות שמחוץ לישראל ( חתונה אזרחית באיטליה, בקפריסין, פראג או לאס וגאס). נישואים אזרחיים בחו"ל מוכרים בישראל לאחר שבני הזוג מגיעים לרישום במשרד הפנים עם הוכחה שנישאו, אך לא כאשר מדובר בנישואים אזרחיים בין אח ואחות או בין אישה עגונה או מסורבת גט לאדם אחר.

כמו כן, ישנם בני זוג שהוגדרו על פי ההלכה כמסורבי חיתון בשל היותם בני דתות אחרות (יהודי עם נוצרייה, יהודייה עם נוצרי, יהודייה עם מוסלמי, יהודי עם מוסלמית)  או מכל סיבה אחרת שבוחרים למסד את הקשר על ידי מערכת יחסים של ידועים בציבור, בה הם מנהלים חיי משפחה ומשק בית משותפים, ויש להם זכויות וחובות אחד כלפי השני.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו