רישום במשרד הפנים

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

בישראל, נושא הנישואין והגירושין הינו בסמכותם של בני העדות הדתיות אליהם שייכים בני הזוג. הוראה זו מבוססת על סעיף 51 לדבר המלך במועצתו, אשר אומץ מאוחר יותר בחוק בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג- 1953, לפיו נישואין בין יהודים יהיו בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני. מכאן, שכל יהודי  בישראל חייב להינשא לפי דת משה וישראל.

אך קביעה זו הינה בעייתית וזאת בשל העובדה כי בישראל ישנם מספר קבוצות של אנשים אשר אינם רשאים להינשא כדת משה וישראל, פסולי דין (נישואים חד מיניים, נישואי כהן וגרושה וכו'). בנוסף לכך, ישנם יהודים אשר אינם מאמינים או מעוניינים כי טקס הנישואין שלהם צריך להיעשות בהתאם להלכה.

חתונה אזרחית

פתרון לאותם הזוגות אשר אינם מעוניינים להינשא בנישואים דתיים הינו חתונה אזרחית. מדינת ישראל אינה מכירה בנישואים אזרחיים, אולם בשנים האחרונות לאור פסיקתו של בית המשפט העליון בנושא והן בעקבות חתימתה של מדינת ישראל על הסכמים בינלאומיים, ישראל החלה להכיר במקרים של חתונה אזרחית בחו"ל. כידוע, בישראל זוגות נשואים זכאים למספר הטבות, כשהחשובה והעיקרית שבהם בעיקר בימים אלה הינה הזכות למשכנתא.

רישום במשרד הפנים

אז איך זוגות אשר נישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל ירשמו כנשואים בישראל? בהתאם לפסיקתו של בית המשפט העליון, מרשם האוכלוסין חייב לרשום זוג אשר נישא בנישואים אזרחיים מחוץ לישראל, במרשם האוכלוסין כזוג נשוי. על מנת להירשם כזוג נשוי, על אחד מבני הזוג להגיע למשרד הפנים באזור שבו הוא רשום ולהביא עימו את המסמכים הבאים:

  • תעודת זהות והדרכון של שני בני הזוג.
  • תעודת נישואין מקורית מטעם הרשות המוסמכת לחתן במדינה שבה נישאו – לאחר טקס הנישואין, הרשות המוסמכת לחתן (העירייה, בית המשפט, נוטריונים שהוסכמו להשיא וכדומה) מנפיקה תעודת נישואין. תעודה זו מעידה כי בני הזוג נישאו בהתאם לחוקי אותה המדינה בה נישאו ומהווה מרכיב חשוב להמשך ההליך, שכן תעודת הנישואין הינה המסמך שעל פיו פקיד מרשם האוכלוסים ירשום את בני הזוג.
  • חותמת אפוסטיל (Apostille)- חותמת אפוסטיל על תעודת הנישואין הינה חומת אשרור בינלאומית המעידה כי המסמכים הינם בעלי תוקף משפטי. את חותמת האפוסטיל יש לקבל מבית משפט מקומי או בסמוך לאחד ממשרדי הממשלה באותה המדינה. יודגש כי ישנן מדינות בעולם אשר אינן חתומות על אמנת האפוסטיל ולכן אינן מעניקות חותמת זו. במקרה כזה, על בני הזוג להגיע לשגרירות ישראל על מנת לאמת שם את תעודת הנישואין. חותמת האפוסטיל הינה תנאי הכרחי לרישום הנישואין בארץ. ללא חותמת האפוסטיל משרד הפנים לא יכיר בתעודת הנישואין כבעלת תוקף, ובני הזוג לא יירשמו כזוג נשוי בישראל.
  • תרגום תעודת הנישואין מאושר על ידי נוטריון. במידה ותעודת הנישואין הונפקה באנגלית, עברית או ערבית לא יהיה צורך בתרגום תעודת הנישואין שכן שלושת השפות האלה הינן שפות רשמיות בישראל.
  • במידה ובני הזוג מעוניינים בשינוי שם המשפחה בתעודת הזהות, יש להביא גם תמונה מעודכנת.

פקיד הרישום במשרד הפנים יבדוק את תקינותם של כל המסמכים שהוגשו לפניו. במידה וכל המסמכים הוגשו כראוי כי שתואר לעיל, לפקיד המרשם לא יישאר אלא לרשום את בני הזוג כנישואין וכל לשנות את מצב משפחתם במרשם האוכלוסין ולתת לבני הזוג ספחים חדשים בציון מצבם המשפחתי החדש "נשוי"/ "נשואה".

חשוב לציין כי הליך הרישום של בני הזוג כזוג נשוי במרשם האוכלוסין אינו כרוך בתשלום אגרה. אגרה תשולם למשרד הפנים רק במידה ובני הזוג יהיו מעוניינים שם המשפחה בתעודת הזהות . מרגע רישום בני הזוג שנישאו בטקס נישואין אזרחי מחוץ לגבולות ישראל, אותו זוג יוכר כנשוי לכל דבר, ללא הבדל לעומת זוג אחר שנישא בישראל על פי ההלכה.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו