חתונה אזרחית באיטליה

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דיני המשפחה בישראל מכירים לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) תשי"ג-1953 רק בנישואים לפי דין תורה שנערכו על אדמת מדינת ישראל. הנחיות אלו לגבי ההכרה בנישואין אזרחיים שנערכו בישראל, תקפות היום לגבי כל בני העדות והדתות החיים במדינה.

יחד עם זאת, נישואין אזרחיים שנערכו במדינות זרות מוכרים היום על ידי משרד הפנים לפי הסכמים בינלאומיים שאושררו על ידי ממשלות ישראל והנחיות בנושא של בית המשפט העליון. באופן זה, בשנים האחרונות בני זוג רבים שאינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא בארץ לפי הנחיות הממסד הדתי, בוחרים להתחתן בחו"ל.

הבחירה בנישואים אזרחיים בחו"ל יכולה להיות על רקע רצון בני הזוג להינשא ללא מעורבות הממסד הדתי או בשל היעדר כשרות לקיום הנישואין בין בני הזוג האמורים לפי דיניה של מדינת ישראל. בני זוג מסורבי חיתון הם כאלו שאינם שייכים לאותה דת, קרובי משפחה, בני זוג מאותו מין, נשים הנחשבות לעגונות או מסורבות גט, וכן נישואי כהן וגיורת.

לאורך שנים, הייתה קפריסין היעד המרכזי לזוגות שהיו מעוניינים להתחתן בחו"ל, בין היתר משום הדרישות הבירוקרטיות הרופפות לצורך עריכת הטקס במדינה זו. ברם עם השנים הצטרפו מדינות נוספות וביניהן איטליה.

חתונה אזרחית באיטליה – הכנת המסכים

ראשית, חשוב להדגיש כי דיני המשפחה משתנים בין מדינות העולם וכך גם הדרישות לעריכה והכרה בנישואין. לכן, על מנת לחסוך עוגמת נפש והוצאות כלכליות מיותרות כדאי לפני ההחלטה על מיקום עריכת הנישואין, לברר בנציגות הדיפלומטית של מדינת היעד את הדרישות המדויקות.

במרבית המקרים, טרם היציאה לדרך, יש להצטייד בצילום הדרכונים של שני בני הזוג ותמצית רישום המונפקת על ידי משרד הפנים הישראלי. תמצית זו צריכה לכלול התייחסות למצב המשפחתי של כל אחד מבני הזוג, אישור של מקום העבודה של כל אחד מבני הזוג, כרטיסי טיסה ושתי תמונות.

את כל המסמכים האמורים חובה לתרגם לאנגלית ולאיטלקית ולאשרר נכונות התרגום שלהם בחותמת בינלאומית המכונה אפוסטיל. אשרור בחותמת זו נעשה על ידי נוטריון שהנו עורך דין המוסמך לפעול כנוטריון לפי חוק הנוטריונים תשל"ו-1976. מלבד זאת, שירותי אפוסטיל לעניין זה ניתן לקבל גם בבית משפט השלום תמורת תשלום אגרה של 34 שקלים. מלבד זאת, במדינות מסוימות ישנה גם הגבלה על גיל הנישואין, מצב בריאותי תקין מצד שני בני הזוג, שהייה במדינה וטבעות נישואין.

בדומה, באיטליה ובכמה מדינות אחרות נדרש לצורך עריכת חתונה אזרחית גם מסמך שמעיד על כשירותם של בני הזוג לנישואין מבחינה משפטית המכונה בלטינית nulla osta, שמשמעותו היא שבני הזוג אינם מנועים מבחינה חוקית להינשא גם בארץ המוצא שלהם.

הכרה בחתונה אזרחית באיטליה

המצב המשפטי השורר ביחס להכרה בחוקיות הנישואין האזרחיים של בני זוג ישראלים באיטליה הפך להיות לאחרונה לסבוך מאד. החוק האיטלקי דורש בשנים האחרונות מבני הזוג להציג את המסמך המשפטי המאשרר את כשרות הנישואין של בני הזוג גם במדינת המוצא.

מדינת ישראל ובכללה הנציגויות הקונסולריות אינן מספקות נכון להיום מסמך זה בשל הקשיים המתעוררים לעיתים בכשרות הנישואין של בני הזוג בישראל בשל מציאות דיני המשפחה המורכבת. מסיבות אלו, ירד לאחרונה בשיעור ניכר מספר הישראלים הבוחר במדינה זו כיעד לנישואים אזרחיים.

למרות זאת, כן עדיין קיימת האפשרות לחתונה דתית באיטליה שתוכר על ידי מוסדותיה הרשמיים של מדינת ישראל. כל שעליכם לעשות לצורך כך הוא לקבל תעודת נישואין מקורית בסיום הטקס, לאשר אותה בחותמת אפוסטיל ולקבל את אישורה של הקונסוליה הישראלית.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו