חתונה חילונית בישראל

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

העולם היהודי, כמו גם התרבות היהודית בישראל, עברו ועדיין עוברים תהליכים של חילון (מלשון חילוניות) מתוך רצון להיות שותפים בהתפתחותו של העולם החדש והנאור. רעיונות החילון החלו להתבטא גם בעריכתם של טקסי נישואין מתוך הצורך להתאים אותם למערכת התפיסות העכשווית והאמונות של האדם החילוני והמודרני.

חתונה חילונית מכילה תוכן יהודי עמוק, עמוס ברגשות ורחב אופקים, כאשר את כולם היא שואבת מהמקורות היהודיים ההיסטוריים במקביל לתרבות הישראלית החדשה.

תושבים רבים במדינת ישראל אינם נוהגים על פי ההלכה ואינם מעוניינים להינשא על פי טקס דתי זה או אחר, מכיוון שהם חיים את חייהם על פי היהדות החילונית ולרוב ימשיכו לחיות באותה הדרך בהמשך חייהם. אנשים אלה גאים ביהדותם החילונית ומעדיפים להינשא בחתונה חילונית אשר תבטא את עולמם התרבותי והרוחני כפי שהם חיים ומאמינים בו.

טקס חתונה חילונית

במסגרת חתונה חילונית נערך טקס אשר מנוהל על ידי עורך טקס נישואין אזרחי מיומן ומומחה בתחום. הטקס נובע מן התרבות הישראלית החילונית (מבלי כל קשר לדת), בו באים לידי ביטוי ערכים של תפיסת העולם החילונית. בני הזוג מבקשים לערוך את הטקס על פי אופיים שלהם, מבלי כל התערבות דתית. האישה והגבר הנישאים יכולים להיות מעורבים בעיצוב הטקס ובבחירת התכנים (הקראת ברכות מיוחדות, שיר לחופה ועוד), וכן בעריכת כתובה חילונית ושיוויונית יחד עם עורך הטקס.

חתונה חילונית מתבססת באופן כללי ביותר על תבנית הטקסים מן המסורת היהודית, אך ניתן להשמיט קטעים לא רצויים, לשנות קטעים או להוסיף קטעים חדשים, הכול תוך התאמה לרוח החילונית המודרנית של ימינו. השאיפה המרכזית בטקס החתונה החילונית היא לאפשר לכמה שיותר בני משפחה וחברים של בני הזוג להיות פעילים ולא רק צופים פסיביים מהצד.

הנשים והגברים מקבלים מעמד שווה בבניית הטקס, בתכנים שיכללו ובביצועו. בני הזוג והמשפחה הם אלה אשר מחליטים אלו ערכים יהודיים ייכנסו לטקס ואלו ישונו או יושמטו לגמרי. ישנה אפשרות גם להוסיף טקסטים או אלמנטים שלקוחים מתרבויות העולם, אותם החתן והכלה רוצים להפוך לחלק משמעותי בטקס.

השקפת העולם החילונית – ארבעה יסודות

יהיו אנשים אשר יבואו ויגידו כי בחתונה חילונית אין כלל ערכים של אמונה דתית, ויפסלו אותה בשל כך. אולם תפיסה זו אינה נכונה, שהרי חתונה חילונית מסתמכת על השקפת עולם חילונית אשר נמצאת בתשתית של התרבות הישראלית החילונית המבוססת על ארבעה יסודות:

  • הומניזם – זוהי התפיסה אשר מעמידה את האדם ואת חייו במרכז.
  • ריבונות – החובה והזכות של כל אדם ושל כל קבוצה לקבוע לעצמם את אורחות החיים המתאימים עבורם באופן עצמאי לחלוטין ובלתי תלוי בדברים מבחוץ.
  • פלורליזם/ ריבוי פנים – יחסי הסובלנות והקבלה של האחר בין אנשים בתוך החברה האנושית כולה.
  • מודרניות – החכמה והתבונה האנושית מסוגלות לחקור את האדם, החברה והטבע.

טקס של חתונה חילונית מבוסס על ארבעת היסודות האלה והוא מציג את כל הערכים יחדיו. על פי יסוד ההומניזם, בני הזוג ומשפחותיהם ניצבים במרכזו של הטקס. על פי יסוד הריבונות, החתונה החילונית כוללת טקס אשר מעוצב על ידי בני הזוג. על פי יסוד הפלורליזם, הטקס החילוני אינו קבוע מלכתחילה, אלא נתון לשינויים בהתאם לרצונות המשתתפים בו.

על פי יסוד המודרניות, הטקס בחתונה החילונית יוצא מתוך המסורת היהודית, אולם לא באופן הגלוי והמוצהר שלה, אלא הוא בוחן אותה תוך כדי הטקס עצמו באמצעות כלים מודרניים, ובכך הוא מתאים אותה אל החיים המודרניים במדינת ישראל.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו